Bàn đông công nghiệp Fujimak 1800x750x850mm 3 cánh