Bàn đông 1500x760x840mm 2 cánh UF 2S 76 15 Turbocool