Bàn đông 1800x600x840mm 3 cánh UF 3S 60 18 Turbocool