Bàn đông 1800x760x840mm 3 cánh UF 3S 76 18 Turbocool