Tủ đông mát

Hiển thị tất cả 28 kết quả

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông mát 2 cánh inox DMDQ.2I600

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông mát 6 cánh inox DMDQ.6I1750

-6%
73.910.000 
-4%

Tủ đông công nghiệp

Tủ đông mát HRF-128MA-S Hoshizaki

70.420.000 
-9%
58.100.000 
38.000.000 
-17%
59.844.000 
-17%
50.462.000 
-16%
42.438.000 
-16%
40.700.000 
-17%
77.939.000 
-17%
71.000.000 
-11%
46.700.000 
-16%
32.423.000 
-16%
35.203.000