Máy trộn gia nhiệt

Hiển thị tất cả 9 kết quả

Máy chế biến thực phẩm

Máy trộn gia nhiệt nằm ngang 30 kg

33.800.000 

Máy chế biến thực phẩm

Máy trộn thực phẩm gia nhiệt

37.700.000 
62.400.000 
62.400.000 
58.500.000 

Máy chế biến thực phẩm

Mày trộn gia nhiệt trục quay ngang 100kg

45.500.000 

Máy chế biến thực phẩm

Máy trộn gia nhiệt thùng chứa 80kg

41.600.000 

Máy chế biến thực phẩm

Máy trộn gia nhiệt làm chà bông 50kg

37.700.000 

Máy chế biến thực phẩm

Máy trộn lật ngang gia nhiệt 25kg

33.500.000