Bàn đông 1200x600x840mm 2 cánh UF 2S 60 12 Turbocool