Bàn đông 1500x600x840mm 2 cánh UF 2S 60 15 Turbocool