Bàn đông 1200x760x840mm 2 cánh UF 2S 76 12 Turbocool