Máy trộn bột điện I/bsp-sm- Berjaya 66 lít 2 tốc độ