Máy trộn bột Berjaya I/bsp-sm-30d 1 tốc độ điện tử 28 lít