Máy trộn bột Berjaya I/bsp-sddm-20m 2 tốc độ 23 lít