Máy trộn bột Berjaya I/bsp-sddm-30m 2 tốc độ 34 lít