Máy trộn bột dùng cơ I/bsp-sm-50m Berjaya 66 lít 2 tốc độ