Máy trộn bột Berjaya I/bsp-sm-30m 1 tốc độ cơ 28 lít