Tủ đông nằm trực tiếp DM 2 cánh kính cong DNT.2K640