Bếp chiên mặt phẳng và nhám dùng điện Berjaya EG5250HR-17