Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám Berjaya dùng gas GG2BHR-17