Bếp chiên nửa phẳng, nửa nhám ata dùng điện k9efr10ttrp