Bếp chiên phẳng 4 họng đốt công nghiệp loại lớn Eagle Gft4b