Bếp chiên phẳng 2 họng đốt dùng gas Berjaya Gg2b-17