Bếp chiên phẳng dùng gas Berjaya 3 họng đốt Gg3b-17