Tủ Hấp Cơm Kích Thước Lớn 24 Khay LESTOV LT-ZF24-E140