Tủ trưng bày bánh, kiếng vuông Berjaya Rcs09sb13-3fb