Tủ trưng bày bánh, kiếng vuông, bạc Berjaya Rcs09sb13-3fb