Tủ Cấp Đông Nhiệt Độ (-40ºC ~ +65ºC) Coldline W10F 10 Khay