Nồi nấu có cánh khuấy chất liệu inox 3 lớp 170 lít