Nồi nấu có cánh khuấy 3 lớp chất lượng cao 400 lít