Lò hấp nướng đa năng 4 khay x 1/1 gn Ve04ltdalr0 Venix