Image máy ủi drap dùng hơi xuất xứ Thailand Is-24120 (S)