Máy ủi drap công nghiệp dùng điện Image Ip-1478 (E)