Bếp chiên phẳng dùng gas chân đứng thương hiệu berjaya GG3BFS-17