Vòi phun tráng T&S B-0123-A12-B08C kèm vòi phụ đa năng