Vòi phun tráng nóng lạnh chính hãng T&S B-0123-B08