Tủ trưng bày siêu thị – inverter (cvs) Ssd-0912i Sanden