Tủ trưng bày dịch vụ (cvs – open top) Sma-19700 Sanden