Tủ trưng bày bánh lạnh, kiếng vuông 3 tầng Berjaya Rcs15sb13-3fb