Tủ trưng bày bánh 3 tầng, kính cong, bạc 520 lít Berjaya Ccs-15ss-3