Thiết bị hâm nóng thức ăn gồm 6 khay Berjaya Bmc 6