Máy dùng điện giặt vắt công nghiệp Image Sp-185 (E)