Lò nướng bánh 3 tầng – 9 khay có chân đỡ Zanolli T polis pw 3/mc18