Hoá chất rửa bình 18.75 lít ( Cocoz clean AS-800(G))